Exponav, a arte de facer barcos

Exponav non é un museo ao uso, senón unha exposición viva que nos convida a coñecer a principal actividade da comarca ferrolá nos últimos 300 anos: a construción naval. Grazas ás súas maquetas, pezas históricas, antigas ferramentas, vídeos e máquinas interactivas poderemos achegarnos a esa actividade dunha forma amena e entretida. Trátase dunha visita cun […]