Faros

Os faros son un patrimonio cultural e arquitectónico de gran valor. Máis aínda se pensamos na importante función que cumpren. As súas luces guíannos por unha paisaxe abraiante. O faro máis ao norte do destino e, ademais, máis septentrional da Península, é Estaca de Bares (Mañón). Foi o primeiro do país en encenderse, en 1847. […]

Espazos naturais costeiros

Percorrendo a costa de norte a sur, a natureza sorpréndenos a cada paso. Lugares que ademais, polo seu alto valor ecolóxico, son espazos protexidos por diferentes distintivos. Rede Natura 2000, ZEPA (Zona de Especial Protección das Aves), LIC (Lugar de Interese Comunitario) e, incluso Ramsar, de alcance internacional. Ao norte, Estaca de Bares (Mañón). Este […]